Đang thực hiện
Tháng 10 khai giảng - Tiếng Hàn sơ cấp 3
Đăng ngày : 14:56 28/09/2015
Dạy tiếng Hàn SOFL mở ra nhiều khóa học đa dạng phục vụ nhu cầu của các học viên. Trong tháng 10 này Trung tâm có lịch khai giảng lớp Tiếng Hàn sơ cấp 3.
Lịch khai giảng tháng 9 - Tiếng Hàn sơ cấp 2
Đăng ngày : 14:46 28/09/2015
Nếu các bạn đã kết thúc khóa học tiếng Hàn sơ cấp 1 tại SOFL chưa. Dạy tiếng Hàn SOFL tiếp tục khai giảng lớp tiếng Hàn sơ cấp 2 với nhiều ưu đãi đặc biệt.
Lịch khai giảng tháng 9 - Tiếng Hàn sơ cấp 1
Đăng ngày : 11:37 26/09/2015
Dạy tiếng Hàn SOFL thông báo lịch khai giảng tiếng Hàn sơ cấp 1 dành cho người mới bắt đầu. Lớp học tiếng Hàn sơ cấp 1 phục vụ cho các bạn mới học tiếng Hàn.