Đang thực hiện
Tiếng Hàn cho trẻ em
Đăng ngày : 16:00 27/07/2015
Việc định hướng cho con em du học Hàn Quốc đã không còn xa lạ tại Việt Nam. Để giúp các em có nền tảng từ đầu, Dạy tiếng Hàn SOFL mở lớp tiếng Hàn cho trẻ em