Đang thực hiện
Trung tâm tiếng Hàn SOFL
Đăng ngày : 17:17 08/09/2015
Trung tâm tiếng Hàn SOFL được thành lập với mục tiêu xây dựng một trung tâm đào tạo tiếng Hàn của Việt Nam đảm bảo uy tín, chất lượng, nhằm đáp ứng nhu cầu hiện nay