Đang thực hiện

[Lịch khai giảng tháng 3-2016] Tiếng Hàn cấp tốc

Thời gian đăng: 07/03/2016 16:22
Trong tháng 3 này Dạy tiếng Hàn SOFL tổ chức khai giảng lớp tiếng Hàn cấp tốc phục vụ cho những bạn có thời gian, có mục đích đi du học hoặc tu nghiệp sinh.

Đặc thù của lớp cấp tốc chính là yêu cầu người học phải có thời gian học và phải có sự kiên trì, tập trung hết tinh thần vào việc học. Nếu không thể sắp xếp được thời gian và lên kế hoạch học tập thì trung tâm tiếng Hàn SOFL khuyên bạn nên đăng kí các lớp bình thường để dễ sắp xếp được thời gian. Còn nếu như cần tiếng Hàn trong thời gian ngắn thì việc học lớp cấp tốc là đúng đắn nhất. 

Sau đây là lịch khai giảng lớp tiếng Hàn cấp tốc tại 3 cơ sở của SOFL

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN PHỐ VỌNG - HAI BÀ TRƯNG - THANH XUÂN
 
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 1
 CT1.10 14h00 - 17h00  Thứ 2,3,4,5,6
07/03/2016 
 
20 1.600.000
 CT1.11 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 10/03/2016  20
1.600.000
 
CT1.13 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 25/03/2016  20
1.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 2
CT2.3 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 10/03/2016   20
1.800.000
 
CT2.4 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 11/03/2016  20
1.800.000
 
CT2.5
 
8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 09/03/2016   20
1.800.000
 
CT2.6
 
18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 14/03/2016    20
1.800.000
 
Tiếng Hàn cấp tốc
Sơ cấp 3
CT3.3 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 15/03/2016    20
2.200.000
 
CT3.4
 
18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 14/03/2016   20
2.200.000
 
CT3.5 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 11/03/2016   20
2.200.000
 

KHÓA HỌC CẤP TỐC TRUNG CẤP
 
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 1

 CTTC1.6
 
14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6 22/03/2016  20 2.600.000
CTTC1.7 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 25/03/2016  20
2.600.000
 
CTTC1.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 24/03/2016  20
2.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 2
CTTC2.6 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 22/03/2016    20
3.000.000
 
CTTC2.7 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 26/03/2016    20
3.000.000
 
CTTC2.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 23/03/2016 20
3.000.000
 
CTTC2.9 18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 22/03/2016    20
3.000.000

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN BÊN CẦU GIẤY - MỸ ĐÌNH - TỪ LIÊM
 
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 1
 CT1.30 14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6
08/03/2016  
 
20 1.600.000
 CT1.22 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 04/03/2016 20
1.600.000
 
CT1.18 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 03/03/2016  20
1.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 2
CT2.18 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 07/03/2016 20
1.800.000
 
CT2.11
 
8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 08/03/2016  20
1.800.000
 
CT2.6
 
18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 10/03/2016  20
1.800.000
 
Tiếng Hàn cấp tốc
Sơ cấp 3
CT3.4
 
18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 11/03/2016  20
2.200.000
 
CT3.5 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 09/03/2016  20
2.200.000
 
 
KHÓA HỌC CẤP TỐC TRUNG CẤP
 
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 1

 CTTC1.16
 
14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6 08/03/2016   20 2.600.000
CTTC1.15 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 10/03/2016  20
2.600.000
 
CTTC1.13 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 11/03/2016  20
2.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 2
CTTC2.6 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 11/03/2016 20
3.000.000
 
CTTC2.7 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 14/03/2016  20
3.000.000
 
CTTC2.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 10/03/2016   20
3.000.000
 
CTTC2.9 18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 09/03/2016   20
3.000.000
 

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN BÊN THANH XUÂN- HÀ ĐÔNG
 
 
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 1
 CT1.15 14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6
14/03/2016  
 
20 1.600.000
 CT1.14 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 14/03/2016   20
1.600.000
 
CT1.16 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 17/03/2016   20
1.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 2
CT2.11 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 17/03/2016   20
1.800.000
 
CT2.12 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 15/03/2016  20
1.800.000
 
CT2.13
 
8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 14/03/2016  20
1.800.000
 
CT2.14
 
18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 17/03/2016   20
1.800.000
 
Tiếng Hàn cấp tốc
Sơ cấp 3
CT3.13 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 14/03/2016    20
2.200.000
 
CT3.14
 
18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 15/03/2016   20
2.200.000
 
CT3.12 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 16/03/2016   20
2.200.000
 

KHÓA HỌC CẤP TỐC TRUNG CẤP
 
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 1

 CTTC1.6
 
14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6 14/03/2016   20 2.600.000
CTTC1.7 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 14/03/2016   20
2.600.000
 
CTTC1.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 15/03/2016  20
2.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 2
CTTC2.6 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 16/03/2016    20
3.000.000
 
CTTC2.7 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 14/03/2016 20
3.000.000
 
CTTC2.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 16/03/2016    20
3.000.000
 
CTTC2.9 18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 15/03/2016    20
3.000.000

Ưu đãi đặc biệt:

-Giảm ngay 5% học phí cho học viên đăng ký sớm nhất
-Tặng giáo trình cho 3 học viên đăng ký đầu tiên.
-Giảm 5% cho nhóm đăng ký 2 người trở lên.
Tác giả bài viết: Dạy tiếng Hàn


TRUNG TÂM TIẾNG HÀN SOFL

Địa chỉ: Cơ sở 1 Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Cơ sở 2:  Số 44 Trần Vĩ ( Lê Đức Thọ Kéo Dài ) - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội 
Cơ sở 3: Số 54 Ngụy Như Kon Tum - Thanh Xuân - Hà Nội

Cơ sở 4: Địa chỉ: Số 491B Nguyễn Văn Cừ - Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội
Email:
trungtamtienghansofl@gmail.com
Điện thoại: 0962 461 288 - 0917 86 12 88
Website : http://daytienghan.edu.vn/

Các tin khác