Đang thực hiện

Tiếng Hàn giao tiếp văn phòng

Thời gian đăng: 30/01/2016 10:38
Làm việc trong doanh nghiệp Hàn Quốc là mong ước của rất nhiều người Việt. Hãy cùng Dạy tiếng Hàn SOFL tìm hiểu những câu thông dụng dùng để giao tiếp văn phòng nhé.

Hàn Quốc là một trong những nước chiếm tỉ trọng đầu tư vào thị trường Việt Nam lớn nhất. Thông qua đó tạo điều kiện cho hàng trăm người Việt Nam có việc làm, hơn nữa giúp nước ta phát triển và hội nhập sâu rộng hơn. Hiện nay không ít bạn trẻ có mong muốn được tuyển dụng vào những doanh nghiệp của Hàn, hay những người muốn đi xuất khẩu lao động cũng cần biết một số câu tiếng Hàn cơ bản

 
Tiếng Hàn giao tiếp văn phòng
 
Trung tâm tiếng Hàn SOFL sẽ cung cấp cho bạn một số câu thông dụng và hữu ích khi làm việc tại Công ty của Hàn:
 
Tiếng Hàn Phiên âm Tiếng Việt
1: 이번달 제 월급이 얼마예요? I bơn tal chê ươl cứ pi ơl ma iê iô ? Tháng này lương tôi được bao nhiêu ?
2: 월급 명 세서를 보여주세요 Ươl cứp miơng xê xơ rưl bô iơ chu xe iô Cho tôi xem bảng lương
3: (적급)월급 통장을 보여주세요 ( chớc cưm ) ươl cứp thông chang ưl bô iơ chu xê iô Cho tôi xem sổ lương ( tiết kiệm )
4: 월급을 통장에 넣어주었어요? Ươl cư pư thông chang ê nơ hơ chu ớt xơ iô ? Đã bỏ lương vào sổ cho tôi chưa?
5: 이거 무슨 돈 이예요? I cơ mu xưn tôn i iê iô ? Đây là tiền gì ?
6: 잔업수당도 계산해주었어요? Chan ớp xu tang tô ciê xan he chu ớt xơ iô ? Đã tính tiền làm thêm vào chưa ?
7: 이번달 월급이안 맞아요. I bơn tal ươl cư pi an ma cha iô Lương tháng này tính không đúng
8: 다시 계산해 주세요 Ta xi ciê xan he chu xê iô Hãy tính lại cho tôi
9: 잔업이 없으니까 훨급이 너무 작아요 Chan ớp i ợp xư ni ca uơl cư pi nơ mu cha ca iô Không có làm thêm . lương chúng tôi ít quá
10: 월급을 인상해주세요 Ươl cư pưl in xang he chu xê iô Hãy tăng lương cho tôi
11: 계약대로 월급을 계산해 주세요 Ciê iác te rô uơl cư pưl ciê xan he chu xe iô Hãy tính lương đúng như hợp đồng
12: 저는 월급 안 받았어요 Chơ nưl uơl cưp an ba tát xơ iô Tôi chưa nhận lương
13: 저는 월급한푼도 못받았어요 Chơ nưn uơl cứp hăn pun tô mốt bát tát xơ iô Tôi không nhận được đồng lương nào cả
14: 월급을 주셔서 감사합니다 Ưol cư pưl chu xi ơ xơ xam xa hăm ni tà Cảm ơn ông đã trả lương
15: 월급 언제 나오곘어요? Uơl cứp ơn chê na ô cết xơ iô Bao giờ thì có lương ?
16: 왜 지금까지 월급 안주세요? Oe chi cưm ca chi uơl cứp an chu xê iô ? Tại sao đến bây giờ vẫn chưa có lương ?
17: 월급날에 꼭 지급해주세요 Uơl cứp na rê cốc chi cứp he chi xê iô Mong hãy trả lương đúng ngày
18: 저는 외국인 이예요 Chơ nưn uê cúc in im ni tà Tôi là người nước ngoài
19: 저희는 모든것이 익숙하지 않아요 Chơ hư nưn mô tun co xi íc xúc ha chi a na iô Chúng tôi không quen với tất cả mọi thứ
20: 저희를 많이 도와주세요 chơ hưi rưl ma ni tô oa chu xe iô Xin giúp đỡ nhiều cho chúng tôi
21: 제가 부탁한것을 들어주세요. Che ca bu thác hăn cơ xưl tư rơ chu xê iô Hãy giúp tôi việc mà tôi đã nhờ
22: 저는 새로 와서 잘 몰라요, 가르쳐주세요 Chơ nưn xe rô oa xơ chal mô la iô , ca rư shiơ chu xe iô Chúng tôi mới đến không biết , hãy chỉ cho chúng tôi
23: 저희들은 일을 언제 시작해요? Chơ hư tư rưn i rưl ơn chê xi chác he iô ? Bao giờ thì chúng tôi bắt đầu làm việc ?
24: 저는 무슨일을 하제 시작해요? Chơ nưn mu xưn i rưl ha cê tuê na iô ? Tôi sẽ làm việc gì ?
25: 하루 몇 시간 근무하세요? Ha tu mi ớt xi can cưn mi ha xê iô ? Mỗi ngày làm việc bao nhiêu tiếng
26: 여기는 잔업이 많아요? Iơ ci nưn i ciô te he iô ? Ở đây có làm thêm nhiều không ?
27: 여기는 이교대해요? Iơ ci nưn i ciô te he iô ? Ở đây có làm hai ca không ?
28: 여기서 야간도 해요? Iơ ci xơ ia can tô he iô ? ở đây có làm đêm không?
29: 한번 해봐 주세요 Hăn bơn he boa chu xe iô Hãy làm thử cho chúng tôi xem
30: 처음부터 다시 해봐 주세요 Shơ ưm bu thơ ta xi he boa chu xê iô Hãy làm lại từ đầu cho tôi xem
 
Tác giả bài viết: Dạy tiếng Hàn


TRUNG TÂM TIẾNG HÀN SOFL

Địa chỉ: Cơ sở 1 Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Cơ sở 2:  Số 44 Trần Vĩ ( Lê Đức Thọ Kéo Dài ) - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội 
Cơ sở 3: Số 54 Ngụy Như Kon Tum - Thanh Xuân - Hà Nội

Cơ sở 4: Địa chỉ: Số 491B Nguyễn Văn Cừ - Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội
Email:
trungtamtienghansofl@gmail.com
Điện thoại: 0962 461 288 - 0917 86 12 88
Website : http://daytienghan.edu.vn/

Các tin khác