Đang thực hiện

Học phát âm tiếng Hàn online

Thời gian đăng: 05/05/2016 15:42
Học phát âm tiếng Hàn quan trọng là nắm được các nguyên tắc và để chuẩn nhất thì cần phải học theo người bản ngữ. Hãy cùng Dạy tiếng Hàn học phát âm tiếng Hàn online nhé. 

Không chỉ chú trọng trong phương pháp giảng dạy trên lớp mà Hàn ngữ SOFL còn đang tập trung phát triển việc học tiếng Hàn online. Bởi không những giúp người học có thể thuận tiện trong việc sắp xếp lịch học, không cần đi đến lớp mà vẫn nắm được bài học.

Việc học tiếng Hàn online sẽ giúp bạn linh động và tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều. Ngoài ra nếu như trên lớp chưa thể nắm hết được nội dung hoặc quá nhiều nội dung thì bạn có thể truy cập vào Kênh của Trung tâm tiếng Hàn trên Youtube để ôn lại cũng như bổ sung thêm kiến thức còn thiếu cho bản thân mình. 

 
Học phát âm tiếng Hàn online
 
Sau đây Dạy tiếng Hàn sẽ giúp bạn nắm được các nguyên tắc phát âm cơ bản:

Phiên âm :

1.a.Nguyên âm đơn

ㅏ (a) , ㅑ (ya) ,ㅓ (ơ) ,ㅕ (yơ) , ㅜ (u) , ㅠ (yu) , ㅗ (ô) , ㅛ (yô) , ㅡ (ư) , ㅣ (i) , ㅐ (e) , ㅒ (ye) , ㅔ (ê) , ㅖ (yê)

1.b.Nguyên âm kép

ㅘ (oa) , ㅙ(oe) , ㅚ (uê-đọc dài ,nhẹ) , ㅝ (uơ) ,ㅞ (uê) ,ㅟ (uy) ,ㅢ (ưi)

2.a.Phụ âm đơn 

ㄱ (k,g) ,ㄴ (n) ,ㄷ (t,đ) ,ㄹ (r,l) ,ㅁ (m) ,ㅂ (b) ,ㅅ (x) ,ㅇ (ng) ,ㅈ (ch,j) ,ㅊ (xh) ,ㅋ (kh) ,ㅌ (th) ,ㅍ (ph) ,ㅎ (h) 

2.b.Phụ âm kép

ㄲ (kk) ,ㄸ (tt) ,ㅃ (bb) ,ㅆ (xx) ,ㅉ (ch)

*Lưu ý :

-Với hai phụ âm "ㅊ" và "ㅍ" được phiên âm là "xh" và "ph", chúng ta hiểu chúng được phát âm giống "x" và "p" nhưng thêm "h" nghĩa là nhất thiết phải bật hơi mạnh khi phát âm .Phụ âm "ㅊ" thì vị trí của lưỡi giống như phát âm chữ "x" trong tiếng Việt ,nhưng đầu lưỡi ép sát lợi trên nhiều hơn ,khi phát âm phải bật hơi mạnh .Với phụ âm "ㅍ" cách phát âm giần giống với "p" hai môi khép kín trước khi phát âm ,khi phát âm phải bật hơi thật mạnh ,luồng không khí đi ra nhanh và dứt khoát .

-Với các âm đôi "ㄲ,ㄸ,ㅃ,ㅆ,ㅉ" cách phát âm cơ bản là "ㄱ,ㄷ,ㅂ,ㅅ,ㅈ" nhưng phát âm ngắn hơn ,nhấn mạnh hơn .

-Nguyên âm ' ㅢ ' được phát âm như sau :

a) Khi " ㅢ " được phát âm đầu tiên trong âm tiết,thì phát âm thành " ㅢ " [ưi]:

의자 ,의사 ,의무 ,의리 ,의미

b) Những âm tiết mà âm đầu tiên là phụ âm thì " ㅢ " đọc thành " l " :

무늬 ,유희 ,희다 ,띄어쓰기 ,희미하다

c) Khi " ㅢ " không phải là âm tiết đầu tiên của từ thì đọc thành " ㅣ " :

회의 ,거의 ,주의 ,의의 ,토의하다

d) Khi " ㅢ " làm trợ từ sở hữu cách thì đọc thành " ㅢ " [ưi] hoặc " ㅔ " [ê] :

우리의 시조 ,그녀의 머리 ,나라의 소유 ,민주주의의 의의

>>> Learn Korean Counters

3. a)Patchim ㄱ, ㄲ, ㅋ đọc thành ㄱ [c,k]
 
국 [kuk]--------꺾다 [kóc tà]-----------부엌 [bu óc]
 
Trong trường hợp kết hợp với các nguyên âm thì các patchim ㄱ, ㄲ, ㅋ được chuyển sang phát âm thành âm đầu tiên của âm tiết sau .
 
가족이------->가조기 [ka chô ki]
 
밖에--------->바께 [ba kê]
 
깎아서------->까까서 [ka ka sơ]
 
b) Patchim ㄴ đọc thành ㄴ [n]
 
손 [sôn]-----산 [san]-----돈 [tôn]
 
Trong trường hợp với các nguyên âm thì patchim ㄴ chuyển sang phát âm thành âm đầu tiên của âm tiết sau 
 
손이 ----->소니 [xô ni]
 
산에 ----->사네 [xa nê]
 
문으로---->무느로 [mu nư rô]
 
c) Pat chim ㄷ, ㅅ, ㅆ, ㅈ, ㅊ, ㅌ, ㅎ đọc thành ㄷ [t]
 
믿다 [mít tà] ----얻다 [ớt tà]
 
벗다 [bớt tà] ----왔다 [oát tà]
 
잊다 [ít tà] ------꽃 [cốt]
 
뱉다 [bét tà] ----낳다 [nát tà]
 
*Trong trường hợp " ㅎ " kết hợp cùng với "ㅂ, ㄷ, ㅈ, ㄱ" thì sẽ xuất hiện hiện tượng âm hơi hóa và " ㅂ " chuyển thành " ㅍ " , " ㄷ " phát âm thành " ㅌ " ,và ㅈ phát âm thành " ㅊ " và " ㄱ " thành " ㅋ "
 
잡히다 [cha phi tà]
 
막히다 [ma khi tà]
 
Những patchim là "ㄷ, ㅅ, ㅆ, ㅈ, ㅊ, ㅌ, ㅎ" kết hợp với nguyên âm thì chuyển sang phát âm thành âm đầu tiên của âm tiết sau 
 
옷이----->오시 [ô xi]
 
낮에----->나제 [na chê]
 
좋은----->조은 [chô ưn]
 
*Âm " ㅎ " thì không phát âm hoặc phát âm nhẹ
 
d)Patchim ㄹ phát âm thành [l] ,cần uốn lưỡi khi phát âm " l " ở cuối câu
 
달 [tal] ------ 물 [mul] ----- 팔 [phal]
 
Khi kết hợp với nguyên âm thì pat chim ㄹ được phát âm thành "r" và được chuyển sang thành âm thứ nhất của âm tiết thứ hai 
 
달을 -----> 다를 [ta rưl]
 
물에 -----> 무레 [mu rê]
 
e) Patchim ㅁ đọc là ㅁ [m]
 
마음 [ma ưm] ----- 봄 [bôm] ----- 바람 [ba ram]
 
Khi kết hợp với nguyên âm thì patchim " ㅁ " chuyển sang phát âm thành âm đầu tiên của âm tiết tiếp theo
 
봄에 -----> 보메 [bô mê]
 
마음에 -----> 마으메 [ma ư mê]
 
바람이 -----> 바라미 [ba ra mi]
 
f) Các patchim ㅂ, ㅍ đọc thành ㅂ [p]
 
집 [chíp] ----- 밥 [báp]
 
숲 [súp] -----덮개 [tớp ce]
 
Khi kết hợp với nguyên âm thì patchim ㅂ, ㅍ chuyển sang phát âm thành âm đầu tiên của âm tiết tiếp theo
 
집에 ----->지베 [chi pê]
 
밥을 ----->바블 [ba bưl]
 
g) Patchim ㅇ đọc thành ㅇ [ng]
 
강 [kang] ----- 시장 [xi chang] ----- 공항 [công hang]
 
Trong trường hợp kết hợp với nguyên âm thì patchim " ㅇ " không chuyển sang phát âm thành âm đầu tiên của âm tiết tiếp theo 
 
강에 ---->강에 [kang ê]


TRUNG TÂM TIẾNG HÀN SOFL

Địa chỉ: Cơ sở 1 Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Cơ sở 2:  Số 44 Trần Vĩ ( Lê Đức Thọ Kéo Dài ) - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội 
Cơ sở 3: Số 54 Ngụy Như Kon Tum - Thanh Xuân - Hà Nội

Cơ sở 4: Địa chỉ: Số 491B Nguyễn Văn Cừ - Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội
Email:
trungtamtienghansofl@gmail.com
Điện thoại: 0962 461 288 - 0917 86 12 88
Website : http://daytienghan.edu.vn/

Các tin khác