Đang thực hiện

Học tiếng Hàn bài 9

Thời gian đăng: 11/05/2016 16:11
Tiếng Hàn sơ cấp là kiến thức khá quan trọng với những ai theo học ngôn ngữ này. Hãy cùng Dạy tiếng Hàn tìm hiểu bài 9 của tiếng Hàn nhập môn để bổ sung thêm kiến thức cho bản thân nhé. 

>>> Tiếng Hàn sơ cấp 1

I. Phát âm (발음) :

1.어학연구소[어항년구소]

2.등록[등녹] 등록금[등녹끔]

3.생년월일[생녀눠릴]

II. Ngữ pháp (문법) :

1. V-(으)려고 V  : ….để …(mục đích)

– 내 동생은 역사 공부를 하려고 중국에 갔어요 . Em trai tôi đi TQ để học lịch sử

– 뭘 하려고 거기에 갑니까? Đi đến đó để làm gì?

– 친구에게 보내려고 택을 한 권 샀어요 .  (đã) mua 1 cuốn sách để gửi cho bạn

2. V -아/어 오다[가다] : V đến/ mang đến [V đi/mang đi ]

– 이름을 써 오세요.  Mời đến ghi tên

– 내일까지 숙제를 해 오겠어요 . Cho đến ngày mai tôi sẽ làm bài tập

– 영숙 씨는 친구집에 케이크를 만들어 갔어요 . Yoengsuk làm bánh kem mang đến nhà bạn

– 선생님 댁에 음료수를 사 갔습니다. Tôi mua nước ngọt mang đến nhà cô giáo

3. V-(으)면 되다[안 되다] : Nếu V thì được/không được

– 어디에서 내리면 돼요?서울역에서 내리면 돼요.

Dừng ở đâu thì được ? dừng tại ga Seoul thì được

– 무엇을 준비하면 됩니까? 밥하고 김치를 준비하면 됩니다 .

Cần chuẩn bị gì (thì ok) ? chỉ cần chuẩn bị cơm và Kim chi là được

– 9시까지 오면 되지요? 9시까지 오면 안 돼요. 8시까지 와야 해요 .

9 giờ đến vẫn được chứ ? 9 giờ đến thì không được. Phải đến lúc 8h

-운동화를 신으면 안 돼요?그러면 안 돼요.구두를 신어야 해요.

Mang giày thể thao được không ? vậy thì không được, phải mang giày da.

4. N 은/는  thay thế bằng N 을/을 : nghĩa nhấn mạnh (hoặc tương phản)

-한국말은 잘하는데 일본말은 잘 못 해요 . Tôi nói tiếng Hàn giỏi nhưng tiếng Nhật thì không

-편지는 받았는 아직 답장은 못 썼어요.  Nhận được thư nhưng vẫn chưa hồi âm

-밥은 먹었어요?  Đã ăn cơm chưa?

 
Học tiếng Hàn bài 9
 

III. Cách dùng từ (어휘화 표현) :

1. N에 등록(을)하다 : đăng ký, ghi danh

-한국어반에 등록을 하고 싶어요. Tôi muốn đăng ký học lớp tiếng Hàn

-외국어 학원에 등록하려고 해요. Tôi định đăng ký ở trung tâm ngoại ngữ

2. 처음이다  : lần đầu tiên

– 냉면을 처음 먹어 보았어요? 네, 처음이에요.  Lần đầu ăn thử mì lạnh à ? vâng, là lần đầu tiên

– 경주에 몇 번 가 보셨어요? 이번이 처음이에요.  Đã đến Gyeongju mấy lần rồi ? đây là lần đầu tiên

3. 다른 N : N khác

– 다른 것은 없어요? 그럼 이건 어때요? Không có cái khác à? vậy thì cái này thế nào?

– 다른 사람도 올 거예요? 네,친구들이 올 거예요 . Người khác cũng sẽ đến chứ? vâng, các bạn tôi sẽ đến.

-오늘은 다른 책을 공부하겠어요. Hôm nay tôi sẽ học sách khác

4. N 이/가 필요하다 : cần, cần thiết

– 사진이 몇 장 필요합니까? Cần mấy tấm hình ?

– 등록금이 필요해요.  Cần tiền học phí

** N 이/가 필요 없다: không cần, không cần thiết

-교실에는 냉장고가 필요 없어요.  Lớp học không cần tủ lạnh

-어려운 책은 필요 없습니다 . Không cần sách khó


TRUNG TÂM TIẾNG HÀN SOFL

Địa chỉ: Cơ sở 1 Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Cơ sở 2:  Số 44 Trần Vĩ ( Lê Đức Thọ Kéo Dài ) - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội 
Cơ sở 3: Số 54 Ngụy Như Kon Tum - Thanh Xuân - Hà Nội

Cơ sở 4: Địa chỉ: Số 491B Nguyễn Văn Cừ - Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội
Email:
trungtamtienghansofl@gmail.com
Điện thoại: 0962 461 288 - 0917 86 12 88
Website : http://daytienghan.edu.vn/

Các tin khác