Đang thực hiện
Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam
Đăng ngày : 16:06 29/09/2015
Nhu cầu học tiếng Hàn Quốc người Việt ngày càng gia tăng. Để đáp ứng nhu cầu này cuốn "Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam" được biên soạn.